Historik


BESÆTTELSESSAMLING GRINDSTEDS VENNER


Vi kæmper for at få Besættelsessamlingen frem i lyset


HISTORIK2016

 

20. december:      Harry Hansen udnævnt til formand for Billund Kommunes Museer

 

18. oktober:           Hjemmesiden åbner uden at være helt færdigudarbejdet

 

26. september:      Kontaktperson til Billund Kommunes Museer: Harry Hansen

 

14. september:      Stiftende generalforsamlingHistorisk resumé
Alex Wraae

Historielærer

Vestre Skole

Peter Jessen

Historielærer

Vestre Skole

Poul Jensen

Formidler

Amtscentralen

Erik Brandt-Christensen

Mangeårig leder

Vestre Skole

August 1978 kommer Alex Wraae som lærer til Vestre Skole

Alex får en 7. klasse i historie og en 10. klasse i samtidsorientering

Via en af eleverne får han adgang til loftet på Grand Hotel

Her fandt de store mængder af interessante oplysning fra besættelsestiden

Starten var hermed sikret til Besættelsessamlingen’ s begyndelse

Eleverne var meget optaget af faget - både i og udenfor skoletiden

1979 kom Peter Jessen med, da han og hans elevhold blev interesseret

Arkivaviser blev lånt hos JydskeVestkysten stor hjælp af Claus Sørensen, lokalredaktør

Det var et elevcentreret pædagogisk historieprojekt

Umiddelbart efter kommer skoleinspektør Erik Brandt-Christensen med, da han velvilligt stiller magasiner til rådighed til opbevaring af effekterne, som strømmer til

Brandt ”overtager” samlingen og viderefører som primus motor samlingen sammen med Alex Wraae og Peter Jessen

Poul Jensen, Amtscentralen for Undervisningsmidler, kommer i billedet som formidler af adskillige praktiske ting, som aflagt undervisningsmateriel og -inventar samt med fotografering og kopiering af diverse dokumenter til samlingen.


Brandt arrangerer udstillinger hen over tid - således markeredes Danmarks Befrielse med en minderig aften i anledning af 35 året på Vestre Skole

Brandt er og var den glødende fortæller og initiativtager i Besættelsessamlingen

1983 overdrages samlingen formelt til Grindsted Museum

Undertiden stødte Brandt imod manglende velvilje oppefra i systemerne, men han tog kampen op

Sparekassen vil støtte med 1 million til et ”nyt” værested, men dette er ikke fundet endnu (2017)

1995 stopper Brandt som skoleinspektør på Vestre Skole.

Samtidig med dette stopper Brandt sit personlige formidlingsprojekt

Museet iler med at få samlingen pakket ned og gemt bort på flere opbevaringssteder af vidt forskellig kvalitet

En mindre del af samlingen blev udstillet i den tidligere CF-gård, men forskellige forsøg - i de seneste 20 år - på at få hele samlingen genetableret i nye rammer er hidtil mislykket.


2015 starter et nyt forsøg på baggrund af en artikel i JyskeVestkysten ( 21. maj) med Allan Munk Nielsen som initiativtager

Der indkaldes til borgermøde på Ungdomsgården i Grindsted den 22. juni. Næsten 100 interesserede mødte op. Flere stole måtte hentes ind

Allan var stået af pga. hans politiske arbejde i Børne– og Kulturudvalget, hvorunder Besættelsessamlingen hører kommunalt

Kurt Nørgaard overtager det videre arbejde i stedet for Allan

Der samles underskrifter til, at samlingen hører til i Grindsted, og at hele samlingen skal frem i lyset

Der findes i dag en mindre udstilling på CF - gården. Du skal ringe forud for at komme ind!!

Underskriftstallet stiger støt hen over efteråret

Kurt Nørgaard besøger partiformændene i Billund Kommune samt borgmester, kommunaldirektør og kulturudvalgsformand

”Forventeligt” vil de ikke på støttetilkendegivelseslisten, men de får at vide, at vi ikke giver op, og at vi fortsætter indsamlingen

Vi er aktive på Julemessen 2015 i Magion, og her møder vi kolossal opbakning

6. maj 2016 har CF– gården besøg af en engelsk krigsveteran - Jim Wright, som var med i nedskydning af hans fly i Skarrild 27. august 1944

Det var en stor gensidig oplevelse - Jim Wright havde således aldrig set en så spændende samling om at være besat. England har jo aldrig været besat

Efterhånden giver de mange støttetilkendegivelser resultat i form af et ønsket samarbejde med ”myndighederne”

Besættelsessamling Grindsteds Venner indkalder til stiftende generalforsamling den 14. september 2016


Besættelsessamling Grindsteds Venner får egen hjemmeside www.begv.dk

Bestyrelsen vælges med

formand Kurt Nørgaard

Næstformand Ib Møller Nielsen

kasserer Finn Odegaard

sekretær Henrik Dittmann Gregersen

Harry Hansen som vores kontaktperson til bestyrelsen i Billund Kommunes Museer


29. november 2016: Harry Hansen bliver formand for Billund Kommunes Museer


Bestyrelsen for Billund Kommunes Museer’ s første sammensætning er således:

Formand Harry Hansen,

Næstformand Karin Berg Grindstedarkivet,

Hanne Holm, skolekonsulent,

Anne-Sofie Lundtofte, Sydjyske Museer,

Morten Karlsbjerg, Erhvervsfremme Billund & Visit,

Hans-Peter Festersen, medarbejderrepræsentant

Elna Sørensen, Karensminde

Museumsleder Ole Bisbjerg er sekretær.