Historik

HISTORIK

 

 

Historisk resumé

 

 


Alex Wraae

Historielærer

Vestre Skole

Samlingsens skabere

Peter Jessen

Historielærer

Vestre Skole

Samlingsens skabere

Poul Jensen

Formidler

Amtscentralen

Samlingsens skabere

Erik Brandt-Christensen

Mangeårig leder

Vestre Skole

Samlingsens skabere

 

 

 2019

 

03. januar              Bestyrelsesmøde

06. februar            Generalforsamling på Mødestedet i Grindsted

 

2018

01. december        Vinterpyntning af de 4 grave på Grindsted Kirkegård

18. november        Krigsmindeguide introduceres i Kirkehuset på Brandts fødselsdag

15. november        Møde med Anna Louise om udstilling  i 2019

07. november        ca. 230 til Arlette på Vestre Skole med Ældresagen

26. september       Bestyrelsesmøde

22. september       18 deltagere til besøg i Vandel Bunkermuseum

29. august              Kransenedlæggelse ved Knud Børge Madsens grav

07. maj                    "Velkomstmøde" med Stephanie Storbank Unge- og Kultur

05. maj                    Rundvisning i besættelsestiden på CF-gården

04. maj                    Mindeaften ved Grindsted Kirke. Vi overtager efter Ally og Finn

09. april                   3 spændende historier på CF-gården

03. april                   Bestyrelsesmøde

06. februar              Generalforsamling på Erhvervsgymnasiet i Grindsted

 

2017


14. december        Deltager i arbejdsgruppe på Musset

04. december        Bestyrelsesmøde. Præsentation af Mai Kofoed Lauritsen

13. oktober            Bestyrelsesmøde

12. oktober            Planlægningsmøde på Karensminde

27. september       Møde med Anna Louise ang. udstilling 

05. september       Bestyrelsesmøde

14. august              Arbejdsmøde med Anna Louise ang. udstilling

14. juni                    Afslag på ansøgning fra Kulturvirket

30. maj                    Møde med Anna Louise ang. ansøgning til Kulturvirket

11. maj                    Orienteringsmøde med den nye inspektør Anna Louise Siggaard

09. maj                    Bestyrelsesmøde

25. april                   Byrådet vedtager med 18 for og 3 imod (3 fraværende), at muse-

                                 umsaktiviteter samles ved Karensminde 

11. - 12. marts       Stand på Forårsmessen i Magion

09. februar             Generalforsamling på Erhvervsgymnasiet i Grindsted

 

 

2016

 

20. december:       Harry Hansen udnævnt til formand for Billund Kommunes Museer

 

18. oktober:           Hjemmesiden åbner uden at være helt færdigudarbejdet

 

26. september:      Kontaktperson til Billund Kommunes Museer: Harry Hansen

 

14. september:      Stiftende generalforsamling

 

 

August 1978 kommer Alex Wraae som lærer til Vestre Skole

Alex får en 7. klasse i historie og en 10. klasse i samtidsorientering

Via en af eleverne får han adgang til loftet på Grand Hotel

Her fandt de store mængder af interessante oplysning fra besættelsestiden

Starten var hermed sikret til Besættelsessamlingen’ s begyndelse

Eleverne var meget optaget af faget - både i og udenfor skoletiden

1979 kom Peter Jessen med, da han og hans elevhold blev interesseret

Arkivaviser blev lånt hos JydskeVestkysten stor hjælp af Claus Sørensen, lokalredaktør

Det var et elevcentreret pædagogisk historieprojekt

Umiddelbart efter kommer skoleinspektør Erik Brandt-Christensen med, da han velvilligt stiller magasiner til rådighed til opbevaring af effekterne, som strømmer til

Brandt ”overtager” samlingen og viderefører som primus motor samlingen sammen med Alex Wraae og Peter Jessen

Poul Jensen, Amtscentralen for Undervisningsmidler, kommer i billedet som formidler af adskillige praktiske ting, som aflagt undervisningsmateriel og -inventar samt med fotografering og kopiering af diverse dokumenter til samlingen.

 

Brandt arrangerer udstillinger hen over tid - således markeredes Danmarks Befrielse med en minderig aften i anledning af 35 året på Vestre Skole

Brandt er og var den glødende fortæller og initiativtager i Besættelsessamlingen

1983 overdrages samlingen formelt til Grindsted Museum

Undertiden stødte Brandt imod manglende velvilje oppefra i systemerne, men han tog kampen op

Sparekassen vil støtte med 1 million til et ”nyt” værested, men dette er ikke fundet endnu (2017)

1995 stopper Brandt som skoleinspektør på Vestre Skole.

Samtidig med dette stopper Brandt sit personlige formidlingsprojekt

Museet iler med at få samlingen pakket ned og gemt bort på flere opbevaringssteder af vidt forskellig kvalitet

En mindre del af samlingen blev udstillet i den tidligere CF-gård, men forskellige forsøg - i de seneste 20 år - på at få hele samlingen genetableret i nye rammer er hidtil mislykket.

 

2015 starter et nyt forsøg på baggrund af en artikel i JyskeVestkysten ( 21. maj) med Allan Munk Nielsen som initiativtager

Der indkaldes til borgermøde på Ungdomsgården i Grindsted den 22. juni. Næsten 100 interesserede mødte op. Flere stole måtte hentes ind

Allan var stået af pga. hans politiske arbejde i Børne– og Kulturudvalget, hvorunder Besættelsessamlingen hører kommunalt

Kurt Nørgaard overtager det videre arbejde i stedet for Allan

Der samles underskrifter til, at samlingen hører til i Grindsted, og at hele samlingen skal frem i lyset

Der findes i dag en mindre udstilling på CF - gården. Du skal ringe forud for at komme ind!!

Underskriftstallet stiger støt hen over efteråret

Kurt Nørgaard besøger partiformændene i Billund Kommune samt borgmester, kommunaldirektør og kulturudvalgsformand

”Forventeligt” vil de ikke på støttetilkendegivelseslisten, men de får at vide, at vi ikke giver op, og at vi fortsætter indsamlingen

Vi er aktive på Julemessen 2015 i Magion, og her møder vi kolossal opbakning

6. maj 2016 har CF– gården besøg af en engelsk krigsveteran - Jim Wright, som var med i nedskydning af hans fly i Skarrild 27. august 1944

Det var en stor gensidig oplevelse - Jim Wright havde således aldrig set en så spændende samling om at være besat. England har jo aldrig været besat

Efterhånden giver de mange støttetilkendegivelser resultat i form af et ønsket samarbejde med ”myndighederne”

Besættelsessamling Grindsteds Venner indkalder til stiftende generalforsamling den 14. september 2016

 

Besættelsessamling Grindsteds Venner får egen hjemmeside www.begv.dk

Bestyrelsen vælges med

formand Kurt Nørgaard

Næstformand Ib Møller Nielsen

kasserer Finn Odegaard

sekretær Henrik Dittmann Gregersen

Harry Hansen som vores kontaktperson til bestyrelsen i Billund Kommunes Museer

 

29. november 2016: Harry Hansen bliver formand for Billund Kommunes Museer

 

Bestyrelsen for Billund Kommunes Museer’ s første sammensætning er således:

Formand Harry Hansen,

Næstformand Karin Berg Grindstedarkivet,

Hanne Holm, skolekonsulent,

Anne-Sofie Lundtofte, Sydjyske Museer,

Morten Karlsbjerg, Erhvervsfremme Billund & Visit,

Hans-Peter Festersen, medarbejderrepræsentant

Elna Sørensen, Karensminde

Museumsleder Ole Bisbjerg er sekretær.