Historik

HISTORIK

Alex Wraae

Historielærer

Vestre Skole

Samlingens skabere

Peter Jessen

Historielærer

Vestre Skole

Samlingens skabere

Erik Brandt-Christensen

Mangeårig leder

Vestre Skole

Samlingens skabere

Poul Jensen

Formidler

Amtscentralen

Samlingens skabere

Historisk resumé

*Alle links er markeret med blåt


05. december

27. november

06. november

01. november

28. oktober

06. oktober

27. august

29. august

05. august

05. marts

02. marts

14. februar


03. februar

18. januar


12. januar17. december

01. december

30. november

28. november


24. november

30. september

16. september

02. september

29. august


26. august

10. august

10. juli


12. juni

13. maj

04. maj

01. maj

27. april


18. april

07. april


02. april

16. april

06. - 19. april

18. marts

04. marts

28. februar

27. februar

30. januar

26. januar

21. januar


17. januar

13. januar

07. januar
21. december04. december


30. november


19. november


04. november

29. oktober


01. oktober


29. august

19. august

24. juli

22. juni

04. maj


09. april

03. april

20. marts

05. februar

03. januar01. december

18. november


15. november

07. november

26. september

22. september

29. august

07. maj

05. maj

04. maj

09. april

03. april

06. februar

 

 

14. december

04. december

13. oktober

12. oktober

27. september

05. september

14. august

14. juni

30. maj

11. maj

09. maj


25. april


11. - 12. marts

09. februar

 

 

 

20. december   


18. oktober        

26. september     

14. september 

2021

100 så filmen: Hvidstensgruppen - De efterladte

Vinterpynt lægges på de 4 fredede gravsteder

"Gratis" rundvisning på Spor af Besættelsen

Invitation til Hvidstengruppen - De efterladte udsendt

"Gratis" rundvisning på Spor af Besættelsen

"Gratis" rundvisning på Spor af Besættelsen udsendt

Bestyrelsesmøde

Mindehøjtidelighed i Grindsted Kirke kl. 09:30

Bestyrelsesmøde

Anmodning om kontingentindbetaling udsendtA

Referat fra generalforsamlingen (her)

Generalforsamling afsluttet. Ref. kan først  ses efter konstitueringen

Planlagt bestyrelsesmøde den 16. februar aflyses

Indkaldelse til "mail- generalforsamling" 11. - 14. februar udsendt

Bestyrelsesmøde planlagt. Aflyst

 

2020

Julehilsen til medlemmer udsendt pr mail

Spor af besættelsen åbnes for alle

Virtuel åbning

Vinterpyntning 10:30 af de 4 fredede grave på Grindsted Kirkegård

Møde om fremtiden

Bestyrelsesmøde hos Ib Møller Nielsen

Grindsted Kino. Fællessang og filmen om Hvidsten Kro

Byvandring i den indre by med næsten 100 deltagere

Kransenedlæggelse på K B Madsens grav (Dragonregiment Holstebro)

Byvandring til byens skoler

Reception for den nye leder Carina Serritzlew 

Udstilling om Spor af Besættelsen i Nørregade og Billundcentret laves

Møde med Anna Louise om Spor af Besættelsen

Byvandring fra Dr. Hansens Hus Aflyst

Mindeaften ved Grindsted Kirke Aflyst Afvikles minimeret

Restanter er slettet på medlemslisten

Mindesammenkomst for nedskudt fly i Plougslund Mose Aflyst men der lægges blomster ned på dagen

Krigsmindeguiden udgivet og omdelt

Mailorientering om aflysninger og indsamling af "Coronaminder"

Bestyrelsesmøde afviklet i via udsendt mail til bestryrelsen

Markering af 75 året for besættelsen Aflyst

Udstilling om 9. april Aflyst

Grindsted under besættelsen 2 Aflyst

Grindsted under besættelsen 1. med  ca. 50 deltagere

Årsplan + medlemskort udsendt

Inviteret til at fortælle om BEGV hos Lokalarkivet i Billund 

Generalforsamling Nygade 31, Grindsted kl. 19:00

Grindsted Kino Filmeftermiddag om Arlette

Planlægningsmøde omkring mindeceremoni den 27. april i Billund

Blomst Kay Schørrings grav (75 år siden han døde)

Morgenmøde Harry, Kaufmann, Bisbjerg og Kurt om 9. april

Startmøde om mindehøjtidelighed den 27. april for flystyrt i 1944

 

2019

Julebrev + indkaldelse til Generalforsamling + film i Grindsted Kino om Arlette (fransk pige i Auschwitz) 26. januar 2020 kl. 14:00 december 

Sonderinger omkring markering af flystyrt i Plougslund Mose 1944

Vinterpynt lægges på de fire fredede grave på Grindsted Kirkegård

Bestyrelsen mødes med Anna Louise og der tages fat på udstillingen Spor af Besættelsen

Formøde Kurt og Anna Louise

Besøg på Showroom for det nye museum. Møder to politikere, som vil redegøre for budgettallene

Vi har sammen med Rotary Billund fået propellen på Koldingvej flot restaureret

Blomsternedlæggelse ved Knud Børge Madsens grav

Bestyrelsesmøde

Mindeaften i Filskov kirke for Svend Imanuel Moustgaard

Arlette og Thomas i Grindsted

Mindeaften Grindsted Kirkegård og Kirke m/blomsternedlæggelse

Landsforrædernes børn - Magion Biblioteket

Krigen 1864 - Magion Caféen

Treårskrigen -Magion Caféen

Generalforsamling på Mødestedet

Bestyrelsesmøde

 

2018

Vinterpyntning af de 4 grave på Grindsted Kirkegård

Krigsmindeguide introduceres i Kirkehuset på Brandts fødselsdag

Møde med Anna Louise om udstilling  i 2019 ca. 230 til Arlette på Vestre Skole med Ældresagen

Bestyrelsesmøde

18 deltagere til besøg i Vandel Bunkermuseum

Kransenedlæggelse ved Knud Børge Madsens grav

"Velkomstmøde" med Stephanie Storbank Unge- og Kultur

Rundvisning i besættelsestiden på CF-gården

Mindeaften ved Grindsted Kirke. Vi overtager efter Ally og Finn

3 spændende historier på CF-gården

Bestyrelsesmøde

Generalforsamling på Erhvervsgymnasiet i Grindsted

 

2017

Deltager i arbejdsgruppe på Musset

Bestyrelsesmøde. Præsentation af Mai Kofoed Lauritsen

Bestyrelsesmøde

Planlægningsmøde på Karensminde

Møde med Anna Louise ang. udstilling 

Bestyrelsesmøde

Arbejdsmøde med Anna Louise ang. udstilling

Afslag på ansøgning fra Kulturvirket

 Møde med Anna Louise ang. ansøgning til Kulturvirket

Orienteringsmøde med den nye inspektør Anna Louise Siggaard

Bestyrelsesmøde

Byrådet vedtager med 18 for og 3 imod (3 fraværende), at museumsaktiviteter samles ved Karensminde 

Stand på Forårsmessen i Magion

Generalforsamling på Erhvervsgymnasiet i Grindsted

 

 

2016

Harry Hansen udnævnt til formand for Billund Kommunes Museet

Hjemmesiden åbner uden at være helt færdigudarbejdet

Kontaktperson til Billund Kommunes Museer: Harry Hansen 

Stiftende generalforsamling

 

 

August 1978 kommer Alex Wraae som lærer til Vestre Skole

Alex får en 7. klasse i historie og en 10. klasse i samtidsorientering

Via en af eleverne får han adgang til loftet på Grand Hotel

Her fandt de store mængder af interessante oplysning fra besættelsestiden

Starten var hermed sikret til Besættelsessamlingen’ s begyndelse

Eleverne var meget optaget af faget - både i og udenfor skoletiden

1979 kom Peter Jessen med, da han og hans elevhold blev interesseret

Arkivaviser blev lånt hos JydskeVestkysten stor hjælp af Claus Sørensen, lokalredaktør

Det var et elevcentreret pædagogisk historieprojekt

Umiddelbart efter kommer skoleinspektør Erik Brandt-Christensen med, da han velvilligt stiller magasiner til rådighed til opbevaring af effekterne, som strømmer til

Brandt ”overtager” samlingen og viderefører som primus motor samlingen sammen med Alex Wraae og Peter Jessen

Poul Jensen, Amtscentralen for Undervisningsmidler, kommer i billedet som formidler af adskillige praktiske ting, som aflagt undervisningsmateriel og -inventar samt med fotografering og kopiering af diverse dokumenter til samlingen.

 

Brandt arrangerer udstillinger hen over tid - således markeredes Danmarks Befrielse med en minderig aften i anledning af 35 året på Vestre Skole

Brandt er og var den glødende fortæller og initiativtager i Besættelsessamlingen

1983 overdrages samlingen formelt til Grindsted Museum

Undertiden stødte Brandt imod manglende velvilje oppefra i systemerne, men han tog kampen op

Sparekassen vil støtte med 1 million til et ”nyt” værested, men dette er ikke fundet endnu (2017)

1995 stopper Brandt som skoleinspektør på Vestre Skole.

Samtidig med dette stopper Brandt sit personlige formidlingsprojekt

Museet iler med at få samlingen pakket ned og gemt bort på flere opbevaringssteder af vidt forskellig kvalitet

En mindre del af samlingen blev udstillet i den tidligere CF-gård, men forskellige forsøg - i de seneste 20 år - på at få hele samlingen genetableret i nye rammer er hidtil mislykket.

 

2015 starter et nyt forsøg på baggrund af en artikel i JyskeVestkysten ( 21. maj) med Allan Munk Nielsen som initiativtager

Der indkaldes til borgermøde på Ungdomsgården i Grindsted den 22. juni. Næsten 100 interesserede mødte op. Flere stole måtte hentes ind

Allan var stået af pga. hans politiske arbejde i Børne– og Kulturudvalget, hvorunder Besættelsessamlingen hører kommunalt

Kurt Nørgaard overtager det videre arbejde i stedet for Allan

Der samles underskrifter til, at samlingen hører til i Grindsted, og at hele samlingen skal frem i lyset

Der findes i dag en mindre udstilling på CF - gården. Du skal ringe forud for at komme ind!!

Underskriftstallet stiger støt hen over efteråret

Kurt Nørgaard besøger partiformændene i Billund Kommune samt borgmester, kommunaldirektør og kulturudvalgsformand

”Forventeligt” vil de ikke på støttetilkendegivelseslisten, men de får at vide, at vi ikke giver op, og at vi fortsætter indsamlingen

Vi er aktive på Julemessen 2015 i Magion, og her møder vi kolossal opbakning

1. maj 2016 har CF– gården besøg af en engelsk krigsveteran - Jim Wright, som var med i nedskydning af hans fly i Skarrild 27. august 1944

Det var en stor gensidig oplevelse - Jim Wright havde således aldrig set en så spændende samling om at være besat. England har jo aldrig været besat

Efterhånden giver de mange støttetilkendegivelser resultat i form af et ønsket samarbejde med ”myndighederne”

Besættelsessamling Grindsteds Venner indkalder til stiftende generalforsamling den 14. september 2016

 

Besættelsessamling Grindsteds Venner får egen hjemmeside www.begv.dk

Bestyrelsen vælges med

formand Kurt Nørgaard

Næstformand Ib Møller Nielsen

kasserer Finn Odegaard

sekretær Henrik Dittmann Gregersen

Harry Hansen som vores kontaktperson til bestyrelsen i Billund Kommunes Museer

 

1. november 2016: Harry Hansen bliver formand for Billund Kommunes Museer

 

Bestyrelsen for Billund Kommunes Museer’ s første sammensætning er således:

Formand Harry Hansen,

Næstformand Karin Berg Grindstedarkivet,

Hanne Holm, skolekonsulent,

Anne-Sofie Lundtofte, Sydjyske Museer,

Morten Karlsbjerg, Erhvervsfremme Billund & Visit,

Hans-Peter Festersen, medarbejderrepræsentant

Elna Sørensen, Karensminde

Museumsleder Ole Bisbjerg er sekretær.